Ügyintézés online - Adó-visszatérítés

Adó-visszatérítés online Időpontfoglalás

KINEK ÉRDEMES ADÓVISSZATÉRÍTÉST LEADNI?


Bárkinek, akinek Ausztriában munkaviszonya volt az adóévben, akkor is, ha nem fizettek be utána adóelőleget (tehát mondjuk 20 órás bejelentése volt) vagy csak tört évet dolgozott, továbbá bizonyos esetekben akkor is, ha adott évben Ausztriából családi pótlék jogosultsággal rendelkezett és pl. egyedül nevelő vagy házas-/ élettárs jövedelme az adott évben € 6.000.- alatt volt. TÁJÉKOZTATÁST KÉREK Mindig érdemes leadni az adóvisszatérítést, hogy ha valaki naponta ingázik a munka- és lakóhelye között és az ingázóátalányt a munkaadó év közben nem veszi figyelembe. Az adóvisszatérítést Ausztriában 5 évre visszamenőleg lehet beadni.


MIKOR KÖTELEZŐ ADÓBEVALLÁST LEADNI?


Az alábbi esetekben kötelező az Ausztriában munkavállalónak adóbevallást benyújtania: az adóévben egyidejűleg kettő vagy több munkahelyről származott jövedelme a munkabér alapú személyi jövedelemadó köteles bevétel mellett egyéb adóköteles (ebben az esetben következő év április 30-ig köteles beadni az adóbevallást, vagy elektronikus úton június 30.-ig) jövedelme volt, pl .Werkvertrag vagy egyéb szabad megbízási szerződéses munkaviszony volt. Amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők/nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járhatna, a munkaadó figyelembe vette az ingázó átalányt év közben, de az nem járna, vagy nem a megfelelő összeg lett elszámolva a munkáltató által jogtalanul figyelembe vett gyermekgondozási támogatás.


A többes jövedelem esetén esedékes kötelező adóbevallást leszámítva, az adóévre vonatkozó adóbevallást legkésőbb a következő év szeptember 30-ig kell benyújtani. Nem kötelező beadni, de az Adóhivatal egy L1-es nyomtatvány kiküldésével bekéri az adóbevallást az alábbi esetekben: táppénz fizetés esetében év közben figyelembe vett a munkaadó adómentes összeget ( Freibetragbescheid) de az túl magas volt a tényleges adómentes összeghez képest amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők/nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járna.


MI AZ ÚTIKÖLTSÉG VISSZATÉRÍTÉS ÉS HOGYAN MŰKÖDIK?


A lakóhely és munkahely közötti távolság rendszeres megtételét az utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezménnyel támogatják. Alapvetően megkülönböztetjük a „kis ingázó” és a „nagy ingázó” átalányt. Kis ingázó kedvezmény jár, amennyiben a távolság min. 20 km és tömegközlekedési eszköz használata elvárható. Nagy ingázó kedvezményt abban az esetben fogadja el az Adóhatóság ha a távolság min. 2 km és tömegközlekedési eszköz használata nem várható el: Az alábbi esetekben nem várható el a tömegközlekedési eszköz használata: járásképtelenség illetve mozgáskorlátozottság az útvonalon nincs lehetőség tömegközlekedési eszköz igénybevételére tömegközlekedési eszköz használata nem elvárható, több időt vesz igénybe (2-20 km esetén több mint 1,5 óra; 20-40 km esetén több mint 2 óra, 40 km felett több mint 2,5 óra).


Ingázó átalány Kis ingázó Nagy ingázó
2-20 km € 0 € 372
20-40 km € 696 € 1.476
40-60 km € 1.356 € 2.568
60 km felett € 2.016 € 3.672

FONTOS!

Az ingázó átalány abban az esetben jár, ha a munkavállaló a lakóhely és munkahely közötti távolságot az adott hónapban legalább 11 napon megteszi. Az adó-visszatérítésben való érvényesítésre csak akkor van lehetőség, ha az átalányt a munkavállaló év közben nem vette figyelembe (lásd Lohnzettel-en). Az ingázó átalány egy adóalap csökkentő tétel, ami azt jelenti, hogy az Adóhivatal újraszámolását követően az ezáltal csökkentet összegű adó és a munkáltató által befizetett adóelőleg különbözetét fizetik vissza.


ÚJDONSÁG!

Pendlereuro:

Abban az esetben ha az ingázói átalány feltételei megvalósulnak, akkor az ingázói átalány mellett 2013. január 01-től az úgynevezett Pendlereuró is érvényesíthető. Az Pendlereuró a lakóhely és a munkahely közti távolságnak megfelelően évente egyszer kilométerenként 2 €. Természetesen ez a juttatás is a munkaviszony időtartamára jár, így amennyiben a munkaviszony nem tartott egész évben, akkor arányosítani kell az összeget. Ha a naptári év során munkahelyváltás történt és ezáltal az ingázói euró összege változik, akkor a távolságnak megfelelően az ingázói eurót is így kell számolni. Kettős háztartásvezetés és hazautazás családhoz Ha a munkavállaló lakóhely és munkahelye közötti távolság nem teszi lehetővé a napi ingázást ( min. 120 km) lehetőség van egyrészt a kettős háztartásvezetés ráfordításainak leírására abban az esetben, ha a munkahely közelében lévő bejelentett lakcímmel kapcsolatban költségek merülnek fel. Így havi szinten leírható a lakbér és üzemköltség címén, illetve berendezési költség címén is szállodai költségek átlagos összegéig € 2.200-ot. Továbbá leírhatók a hazautazás költségei is havi € 306-ig, attól függően, milyen tényleges költségek (pl. üzemanyag költség) merültek fel a hazautazást illetően.


Milyen feltételek megléte esetén lehet a fentieket költség címén elszámolni?

A család lakóhelyén közös háztartásban eltartott gyermek él és a család átköltözése nem elvárható, ápolásra szoruló, a háztartásban élő családtag gondozása vagy egyéb nyomós ok nem teszi lehetővé a lakóhely áthelyezését igazolhatóan időszakos, korlátozott időtartamra vonatkozó munkavégzés esetében házas vagy élettárs a lakóhely közelében kereső tevékenységet folytat és éves jövedelme meghaladja a € 6.000-nak megfelelő összeget, ha a partner foglalkozás nélküli, két évre igényelhetik a kettős háztartásvezetést ha az osztrák munkavégzés mellett Magyarországon is folytat kereső tevékenységet.

Fontos!

Egyedülállók esetében maximum 6 hónapra korlátozódik a kettős háztartásvezetés elszámolási lehetősége. Csak a ténylegesen felmerülő költségek írhatók le a hazautazást illetően, ilyen az üzemanyagköltség, autópályadíj, amortizáció, biztosítás, stb. de nem lehet több mint évi € 3.672 A kilométerpénz elszámolásához szükséges az útnyilvántartás (Fahrtenbuch) vezetése, melynek tartalmaznia kell a dátumot, indulás-érkezés helyét, megtett km-t, átlagfogyasztást, egységnyi, illetve az összes felhasznált üzemanyag költséget. Az alábbi, jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások csak abban az esetben hatnak adócsökkentő módon, ha éves összegük együttesen meghaladja az 132 Eurót.


KI KAPHAT EGYEDÜL KERESŐ VAGY EGYEDÜL NEVELŐ ADÓKEDVEZMÉNYT?


Ha valaki egy vagy több gyermekért legalább hét hónapig családi pótlékot kapott, számára lépcsőzetes gyermekpótlék lép életbe:

EGYEDÜL KERESŐ, ILL. EGYEDÜL NEVELŐ TELJES ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZEGE [€]
1 GYERMEKKEL 494,00
2 GYERMEKKEL 669,00
3 GYERMEKKEL 889,00
MINDEN TOVÁBBI GYERMEK +220,00

Amennyiben az adófizető gyermekpótlékra jogosult, ezen összegeket (tehát legalább € 494-t) mint negatív adót kifizettetheti. Igényelhetik az egyedül keresők és gyermeküket egyedül nevelők. Egyedül kereső az a személy, aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig házas családi állapotú és korlátlanul adóköteles házastársától nem él állandóan külön vagy aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig korlátlan adóköteles élettárssal él házassághoz hasonló közösségben, miközben kettejük egyike legalább egy gyermekért részesül a gyermekek adókedvezményében Egyik esetben sem szabad a (házas-) társ jövedelmének bizonyos határokat meghaladnia. Az egyedül keresők adókedvezményében viszont mindig csak egy fél részesedhet. Ha mindkét fél (pl. egyetemista pár esetében gyermekkel) eleget tesz a feltételeknek, akkor a nagyobb jövedelmű fél részesedik az egyedül kereső kedvezményben. Ha mindkét fél jövedelme egyenlő ill. ha nincs jövedelmük, akkor a nőt illeti az adókedvezmény, kivéve, ha a férfi vezeti túlnyomó részben a háztartást. Gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő az a személy, aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig nem él házasságban vagy házassághoz hasonló közösségben és legalább egy gyermekért részesül a gyermekek adókedvezményében.

Jövedelemhatárok:

Házasságban vagy házassághoz hasonló közösségben legalább egy gyermekkel a (házas-) társnak legfeljebb € 6.000 jövedelme lehet évente. Figyelem! Akkor is, ha az egyedül kereső, ill. gyermekeit egyedül nevelő kedvezményt már évközben figyelembe vette a munkáltatója, ne feledje el a munkavállalói adóbevalláskor, hogy ki kell töltenie az egyedül kereső, ill. gyermekeit egyedül nevelő tételre vonatkozó rovatokat a nyilatkozatban. Ha ezt elmulasztja, az egyedül kereső, ill. gyermekeit egyedül nevelő tételt utólag – és szándéka ellenére – meg kell adóztatnia.


MILYEN EGYÉB ADÓKEDVEZMÉNYEK VANNAK?

Számos adókedvezmény létezik még melyeket igénybe lehet venni. Nézzük ezek közül azokat, amelyekkel a leggyakrabban találkozhat egy Ausztriában dolgozó magyar: Gyerekkedvezmény (Kinderfreibetrag): € 220/ gyermek csökkenti az adóalapot, ami azt jelenti, hogy nem ezt az összeget kapja vissza az adózó hanem ennek egy részét. Ennyivel kevesebb adóköteles jövedelmünk a befizetendő adót is csökkenti. Ezt a különbséget kapjuk vissza az adó-visszatérítés során. Munkaruha és munkaeszköz leírása az adóalapból. Pl. ha egy munkás vesz magának egy cipőt, amit a munkában használ pl. € 100.- értékben, amennyiben a munkaadója fizetett utána adót, ezt a kiadást leírhatja adóalapjából. Ez a munkavállalónak € 36.-t jelent az adó-visszatérítésnél. Személyi biztosítások, pl. baleset- vagy életbiztosítás is csökkenti az adóalapot. Orvosi kiadások is leírhatók, akár az Ausztriában dolgozó személy vagy akár családtagjait érintik az ehhez kapcsolódó kiadások. Pl. fogszabályozás költségei vagy tartós gyógykezelés, illetve rehabilitáció költségei.


FONTOS!

Csak számlával vagy blokkal igazolható kiadások írhatók le az adóalapból. Ezeket a Finanzamt bármikor bekérheti!


MENNYI IDEIG TART AZ ADÓVISSZATÉRÍTÉSEK FELDOLGOZÁSA?


Az adó-visszatérítések feldolgozásának ideje nagyon eltérő lehet. 1 héttől 6 hónapig is eltarthat. Gyakran felülvizsgálják a beadványokat, ilyenkor 3-6 hónapig is eltarthat a feldolgozás. A Finanzamt-nak maximum 6 hónapon belül határozatot kell hoznia, ha minden dokumentum rendelkezésére áll az elbíráláshoz.


ALACSONY JÖVEDELMŰ, PL. HETI 20 ÓRÁS MUNKAVÉGZÉSRE JÁR-E ADÓVISSZATÉRÍTÉS?


Amennyiben valaki az adóévben csak alacsony jövedelemmel rendelkezett (pl. 15-vagy 20 órás bejelentés), tehát nem érte el éves bevétele az adómentes 11.000 Euro-s jövedelemhatárt, az alábbi esetekben adójóváírásra (negatív adóra) jogosult: Abban az esetben a munkáltató által befizetett társadalombiztosítás 10%-át, maximum € 110-ot jóváír az Adóhivatal. 2008 óta azon munkavállalók, aki évente min. 1 hónapig jogosultak az ingázói átalányra és keresetük adómentes sávba esik, az adóbevallással ún. Pendlerzuschlag-ot kapnak, melynek összege maximum 291. Euro. Összesen tehát akár évente maximum € 400-t is jóvá lehet írni, ez azonban nem haladhatja meg a befizetett tb járulék 18%-át!


Például:


Egy munkavállaló részmunkaidőben dolgozik és havi bruttó keresete mondjuk € 600.- melynek TB járuléka éves szinten € 1.491.- Visszaigényelhető összeg: € 110 + 1.988 x 0,18= € 377,64


MILYEN KÜLÖNKIADÁSOK (SONDERAUSGABEN) ÉRVÉNYESÍTHETŐK?


A szintén adóalap csökkentő hatású különkiadásoknál alapvetően különbséget teszünk a korlátozott mértékű és a korlátlan mértékű leírhatóságot tekintve. Korlátozott mértékben negyedrészt levonható különkiadások: Ezeket a kiadásokat évente összesen legfeljebb € 2.920 összegig írhatják le a munkavállalók az adóalapból. Egyedül keresőknek vagy gyermeket egyedül nevelőknek járó adókedvezményre jogosultak esetében ez az összeg €5.840. Bizonyos feltételek mellett három gyermektől a legmagasabb leírható összeg €1.460 –val emelkedik. Ezen külön kiadások összegének csak egynegyed része kerül beszámításra az adócsökkentésnél. (Az adóbevallásban a teljes összeget kell megadni, a kedvezményként figyelembe vehető értéket a Finanzamt számítja ki!) Személybiztosítások díja: kockázati életbiztosítások, balesetbiztosítás, az állami nyugdíjbiztosításon belül fizetett külön díjak, önkéntes egészségbiztosítás, halál esetére és megélésre szóló tőkebiztosítás, járadékbiztosításhoz élethosszig fizetett járadékkal, ápolási biztosítás, özvegy-, árva-, ellátási- és elhalálozási pénztárhoz, önkéntes magasabb összegű biztosítás a kötelező nyugdíjbiztosítás keretében, lakótér kialakítására vagy felújítására fordított kiadások: ezek csak Ausztria területén lévő ingatlanra vonatkozhatnak. Új részvények és lakástakarékossági részvények Egyházi adók: évi € 200 összeghatárig levonhatók. Adományok: az előző évi jövedelem 10%-áig levonhatók az adóalapból


Fontos!

Az adóhivatal automatikusan figyelembe vesz € 60 különkiadást, mint egynegyed részt, tehát € 240 alatti összeg beírása esetén nem változik az adó összege. Korlátlan értékben elszámolható különkiadások: Az önkéntes folytatólagos biztosításra befizetett összegek a törvényes nyugdíjbiztosításon belül és a biztosítási idők pótlólagos megvásárlása a törvényes társadalombiztosításon belül, összegkorlátozás nélkül és teljes mértékben (negyedelés nélkül), valamint az átalányösszeg levonása nélkül leírhatók.


KI KORLÁTLAN ÉS KI KORLÁTOZOTT ADÓKÖTELES AUSZTRIÁBAN?


MI AZ A KORLÁTLAN ADÓKÖTELEZETTSÉG?

Azon személyek, akik Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek (állampolgárságtól függetlenül), korlátlanul adókötelesek Ausztriában, tehát adhatnak be adó-visszatérítést.

MI AZ A KORLÁTOZOTT ADÓKÖTELEZETTSÉG?

Korlátozott adókötelesek azok a személyek, akik nem rendelkeznek min. 6 hónap állandó vagy ideiglenes lakcímmel Ausztriában. Ebben az esetben nyilatkozhat a korlátlan adókötelességet illetően, amennyiben Magyarországról származó jövedelme adott évben nem haladta meg a € 11.000-t vagy ha meghaladta, az nem több mint az osztrák jövedelmének a 10%-a. Ennek nyilatkozatára szolgál az L1i nyomtatvány, valamint ehhez kell csatolni az E9-es magyar jövedelemigazolást, melyet a magyarországi Adóhivataltól kell kérni. Amennyiben valaki 6 hónap ausztriai tartózkodást tud igazolni (Meldezettel), visszamenőleges hatályú a korlátlan adókötelezettsége, tehát nem kell magyarországi jövedelemigazolást benyújtani a Finanzamt-nál.

Segítség az álláskeresésben

Több ezer szabad munkahely Ausztriában

Álláskereső Portálunk lehetőséget biztosít önnek, hogy megismerhesse az álláskeresés folyamatát, biztosítunk Önnek német nyelvoktatást. Minden kérdésére választ kap, amely a külföldi álláskeresésben felmerülhet. Több száz külföldi hotellal állunk kapcsolatba, melyek folyamatos munkaerő igényét biztosítjuk. Így biztos lehet benne, hogy néhány héten belül munkahelyet tududnk biztosítani Önnek.

Minden kérdésére választ kap, telefonos ügyfélszolgálatunk a rendelkezésére áll. Információt kap a külföldi munkavállalás lehetőségeiről, a hivatalos ügyek intézéséről, adóvisszaigénylésrő, és dokumentumai német nyelvere fordítására is van lehetőség.

Túlnyomó többségben a vendéglátás piacon dolgozunk, de amennyiben más munkaterületen szeretne elhelyezkedni erre is van lehetősége. Kapcsolatban állunk ausztriai székhelyű a külföldi ügyeket intéző céggel, amennyiben hivatalos ügyeit szeretné intézni. Facebook oldalunkon folyamatosan osztunk meg állásokat és fontos információkat, így érdemes gyakran felkeresni. Regisztrációs űrlapunk kitöltése egyszerű, és a külföldi munkahely akadálymentes megnyerését biztosítja.

Hivatalos Ügyek Ausztria - online vagy személyesen

Bármilyen kérdés merül fel Ausztriával kapcsolatban, mi választ adunk.

Legyen szó álláskeresésről, vagy a különböző igénybe vehető támogatási módok megismertetéséről. Amennyiben olyan kérdése lenne amelyról nem talál elegendő információt, hívja ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben regisztrál oldalunkra, felkészült munkatársaink néhány órán belül visszahívják telefonon.