Ügyintézés online - Családtámogatás, gyes

Családtámogatás online Időpontfoglalás

MILYEN ÖSSZEGŰ AZ OSZTRÁK CSALÁDI PÓTLÉK?


Családi pótlék összege havonta az életkor függvényében
2014. 07. 01-től:
Életkor Havi összeg
születéstől 109,70 Euro
3 éves kortól 117,30 Euro
10 éves kortól 136,20 Euro
19 éves kortól 158,90 Euro

Figyelem!

A családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre a gyerekek után járó adókedvezmény. Összege € 58.40/gyermek/hó. Az ellátás összegét a gyermekek számát tekintve is növelik. Ennek értelmében az alapösszeghez havonta hozzá kell adni: két gyermek esetén: € 13,4három gyermek esetén: € 49,8négy gyermek esetén: € 102öt gyermek esetén: € 154minden további gyermek esetén + € 50A fogyatékkal élő gyermekekre ezen felül € 150 kiegészítő családi pótlék is jár. A 6 és 15 év közötti gyermekeknek évente egyszer, szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a Finanzamt, melynek összege €100.


MIKOR ÉS KINEK JÁR AZ OSZTRÁK CSALÁDI PÓTLÉK?


Osztrák családi pótlék jár különbözetként vagy folyamatos ellátásként, ha valamelyik szülő Ausztriában bejelentett munkaviszonnyal (TB fizetéssel) rendelkezik és a munkabérből származó összes jövedelmének összege 75%-a Ausztriából származik. Jogosultak továbbá az Ausztriában vállalkozó személyek abban az esetben, ha Magyarországon nem rendelkeznek munkaviszonnyal. A családi pótlék igénylésre, az Ausztriában jogviszonnyal rendelkező vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő jogosult.Az igénylés alapfeltétele, hogy az igénylő személy a gyermekkel közös háztartásban éljen és ezt igazolni tudja.A családi pótlékot az osztrák Adóhatóság (Finanzamt) fizeti ki. Tekintettel a családi támogatások rendszerét szabályozó európai uniós koordinációs rendelet 2010. május 1-től érvényes változásaira az alábbi lehetőségek léptek életbe: Elvált, gyermekeiket külön háztartásban nevelő szülők esetében lehetséges a családi pótlék igénylése abban az esetben, ha az Ausztriában dolgozó szülő nem él a vér szerinti gyermekkel közös háztartásban. (Amennyiben az osztrák rendelkezéseknek megfelelő, elvárható gyermektartást fizet, megigényelheti a családi pótlékot Ausztriából, ha a gyermektartás nem éri el ezt az elvárt összeget, a gyermekkel közös háztartásban élő szülő igényelheti az osztrák családi pótlékot a kint dolgozó szülő jogán.)Közös háztartásban élő, nem vér szerinti gyermek után osztrák családi pótlék nem igényelhető, csak örökbefogadás esetén A szociális biztonsági rendszerek európai koordinációjára vonatkozó szabályok 2010. május 1-től módosultak: A területet korábban szabályozó 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeleteket felváltotta a 883/04/EK rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet. Az új rendeletek hatálya az uniós tagállamokra terjed ki; Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc tekintetében átmenetileg továbbra is a régi koordinációs rendeleteket kell alkalmazni. Ugyanez vonatkozik a folyamatban lévő, valamint a harmadik országbeli állampolgárokat érintő ügyekre is. Az új koordinációs rendeletek a betegségi- és anyasági juttatások, a nyugdíjak, a munkanélküli, illetve a családtámogatási ellátások területén számos változtatást és egyszerűsítést vezetnek be.


HÁNY ÉVES KORIG JÁR A CSALÁDI PÓTLÉK AUSZTRIÁBAN?


Ausztriában a családi pótlék alapvetően a gyermek 18 éves koráig jár. Amennyiben szakmát adó intézményben, felnőttképzésben tanul tovább a gyermek, 24 éves koráig igényelhető (ha a gyermek jövedelme nem lépi túl a € 9.000-t ).


HOGY MŰKÖDIK A KIFIZETÉS?


Ha a család lakcíme (ahol a gyermek az igénylővel közös háztartásban él) Magyarországon van, a családi pótlékot két féle módon fizethetik ki Ausztriában: Különbözeti kifizetés: ami a magyar családi pótlék és az osztrák teljes családi pótlék különbözetét jelenti. (Ezt évente egyszer, mindig az előző évre kell beadni.) Különbözet fizetése van minden olyan esetben, ha a gyermek valamelyik szülője Magyarországon bármilyen jogviszonnyal rendelkezik (munkaviszony, vállalkozó, munkanélküli, nyugdíjas, stb.). Ilyen esetben nem lehet a magyarországi családi pótlékról lemondani, még abban az esetben sem, ha az anya vagy apa tartózkodási helye, munkaviszonya ismeretlen. Ezt az Államkincstár és az Egészségbiztosító fogja megvizsgálni.Teljes összegű családi pótlék: abban az esetben jár, ha egyik szülőnek sincs Magyarországon jogviszonya: Az osztrák Finanzamt havonta fizeti ki. Ilyenkor az Államkincstár automatikusan megszünteti a magyar családi pótlék folyósítást, és a teljes összeget utalja az osztrák adóhivatal. Abban az esetben, ha megszűnik az osztrák munkaviszony és nem jogosult a családi pótlékot igénylő szülő munkanélküli ellátásra, a kijelentés időpontjától nem jár a családi pótlék. Ha a család kéthavonta kapja a juttatást, célszerű azonnal jelezni a munkaviszony megszűnésének tényét az osztrák adóhatóságnál, különben a jogosulatlan kifizetéseket visszafizettetik. Ilyenkor Magyarországról újból meg kell igényelni a családi pótlékot.


MIÉRT TART SOKÁIG A CSALÁDI PÓTLÉK KIFIZETÉSE?

Minden szükséges nyomtatványt a lakcím vagy a munkahely szerinti illetékes Finanzamt-hoz kell benyújtani. Ezt követően az E411-es nyomtatványt a Finanzamt átküldi Győrbe, a Magyar Államkincstárnak, ahonnan az ügyfél kap egy adatlapot, melyben a munkaviszonyokat szeretné leegyeztetni az Államkincstár. Ezt követően pedig az Államkincstár visszaküldi az E411-es nyomtatványt Ausztriának. Sok esetben a családi pótlék kifizetése ezért hosszú hónapokig is eltarthat.

KINEK JÁR A GYES AUSZTRIÁBÓL?


A GYES-t a gyermek születését követően az illetékes Krankenkasse-nál kell megigényelni. GYES-t akkor kaphat a gyermek után, ha: a Finanzamt megállapította a családi pótlékotaz igénylő szülő a gyermekkel egy háztartásban éla GYES időszaka alatt az igénylő szülő jövedelme nem éri el a 16.200 Eurót, viszont a családi pótlékkal ellentétben a GYES-t a nem Ausztriában dolgozó szülő (aki a gyermekkel otthon van) is igényelheti. A jövedelemkorlát miatt ez mindenképp célszerű is!GYES mindig csak a legkisebb gyermek után jár


MILYEN VÁLTOZATAI VANNAK A GYES IGÉNYLÉSÉNEK?


1. verzió
A gyermek 30+6 hónapos koráig jár. € 14,53 naponta. Egy hónapra € 435.

Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 30 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek három éves koráig jár. (Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg az éves € 16.200-t, időarányosan számolva) Fontos, ha az Ausztriában dolgozó anya vette igénybe a GYES-t, illetve ment el gyermekgondozási szabadságra, a gyermek 2. életévének betöltését követően az anyának vissza kell mennie dolgozni.


2. verzió
A gyermek 20+4 hónapos koráig jár. € 20,80 naponta. Egy hónapra € 625.

Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 20 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek két éves koráig jár. (Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg az éves € 16.200-t, időarányosan számolva.)

3. verzió
A gyermek 15+3 hónapos koráig jár. € 26,60 naponta. Egy hónapra €800.

Ennél a verziónál a gyermek 15 hónapos koráig jogosultak a GYES-re, ha a másik szülő legalább 3 hónapos időtartamra igénybe veszi, akkor a folyósítás a gyermek 18 hónapos koráig jár. (A jövedelemkorlátok itt is ugyanúgy érvényesek.)

4. verzió
A gyermek 12+2 hónapos koráig. Naponta € 33. Egy hónapra € 1.000.

A gyermek egy éves korái jár. Ha a másik szülő is igénybe veszi, akkor a 14. havi életkorig.

5. verzió (jövedelemfüggő)
A gyermek 12+2 hónapos koráig jár. Napi összege a napi jövedelem 80%-a, legfeljebb € 66/nap. Havonta maximum € 2.000.


MI A GYES KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA?


Úgy, mint a családi pótlék kifizetésénél itt is munkaviszony függő, hogy melyik állam fizeti ki a gyest. Ha az egyik szülőnek van Magyarországon munkaviszonya, akkor Ausztriából a különbözetre lesz jogosult az igénylő. Magyarországon a 3 év alatt kifizetett TGYÁS, GYES és GYED összegét éves szinten kiszámolva kerül megállapításra az osztrák gyermekgondozási segély. A GYES-t a családi pótlék különbözeti igényléséhez hasonlóan a magyar GYES vagy GYED és az osztrák GYES különbözeteként évente egyszer fizetheti ki az osztrák Egészségbiztosítási Pénztár, amennyiben Magyarországon rendelkezik az egyik szülő jogviszonnyal, illetve ha az édesanyának fennálló jogviszonya van pl. GYED esetében. Ha nem volt munkaviszony és csak a GYES-re van jogosultság Magyarországról, megszűntetik az ellátás folyósítását és Ausztriából havonta kerül kifizetésre a GYES. Ennek megfelelően az osztrák Egészségbiztosító megvizsgálja, illetve a Magyar Államkincstár aktuális adatai alapján becsléssel állapítják meg, hogy a három év alatt összesen mekkora összeget folyósítanak Magyarországról. Ezt az összeget kivonják az Ausztriában választott GYES időtartamnak megfelelő teljes összegből, majd az így kapott értéket osztják el az osztrák verziónak megfelelő napok számával és ezt szorozzák 365-tel, így jön ki az egy évre vonatkozó különbözet.

Segítség az álláskeresésben

Több ezer szabad munkahely Ausztriában

Álláskereső Portálunk lehetőséget biztosít önnek, hogy megismerhesse az álláskeresés folyamatát, biztosítunk Önnek német nyelvoktatást. Minden kérdésére választ kap, amely a külföldi álláskeresésben felmerülhet. Több száz külföldi hotellal állunk kapcsolatba, melyek folyamatos munkaerő igényét biztosítjuk. Így biztos lehet benne, hogy néhány héten belül munkahelyet tududnk biztosítani Önnek.

Minden kérdésére választ kap, telefonos ügyfélszolgálatunk a rendelkezésére áll. Információt kap a külföldi munkavállalás lehetőségeiről, a hivatalos ügyek intézéséről, adóvisszaigénylésrő, és dokumentumai német nyelvere fordítására is van lehetőség.

Túlnyomó többségben a vendéglátás piacon dolgozunk, de amennyiben más munkaterületen szeretne elhelyezkedni erre is van lehetősége. Kapcsolatban állunk ausztriai székhelyű a külföldi ügyeket intéző céggel, amennyiben hivatalos ügyeit szeretné intézni. Facebook oldalunkon folyamatosan osztunk meg állásokat és fontos információkat, így érdemes gyakran felkeresni. Regisztrációs űrlapunk kitöltése egyszerű, és a külföldi munkahely akadálymentes megnyerését biztosítja.

Hivatalos Ügyek Ausztria - online vagy személyesen

Bármilyen kérdés merül fel Ausztriával kapcsolatban, mi választ adunk.

Legyen szó álláskeresésről, vagy a különböző igénybe vehető támogatási módok megismertetéséről. Amennyiben olyan kérdése lenne amelyról nem talál elegendő információt, hívja ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben regisztrál oldalunkra, felkészült munkatársaink néhány órán belül visszahívják telefonon.