Ügyintézés személyesen

Időpontfoglalás


Az EU állampolgárainak és sok más ország polgárainak az Ausztriába való beutazáshoz és az EU belüli a továbbutazáshoz csak érvélyes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkezniük. Informálódjon itt az útlevéllel és vízummal kapcsolatos részletekről és az Ausztriában érvényes vámelőírásokról.

ÚTLEVÉL ÉS VÍZUM


Milyen dokumentumokra van szüksége az Ausztriába való beutazáshoz? Itt találja a választ és minden szükséges részletes információt.

ÚTIOKMÁNYOK


Érvényes útlevél

Az EU polgárainak és néhány más állam polgárainak elég a hivatalos személyi igazolvány, kivételes esetekben az öt évnél nem régebbi lejáratú útlevél. (közelebbi információ a Külügyminisztérium honlapján (angol nyelven) található).


Az együtt utazó gyermekeknek vagy saját útlevéllel kell rendelkezniük, vagy pedig az egyik szülő útlevelében kell, hogy szerepeljenek. Ebben az esetben azonban a gyermekeknek az útlevél tulajdonosának kíséretében kell utazniuk.


VÍZUM


Nem kell vízum: minden Ausztriával szomszédos ország állampolgárainak, EU tagországok állampolgárainak, illetve számos további állam állampolgárainak. Felvilágosítást az egyes országokban lévő osztrák nagykövetségeken illetve az osztrák konzulátusoknál, valamint a Külügyminisztérium honlapján (angol nyelven) kaphat.


A schengeni egyezmény értelmében a vízumköteles harmadik ország állampolgárai az egyik schengeni állam által kiállított schengeni vízummal vagy tartózkódási engedéllyel utazhatnak Ausztriába is, anélkül, hogy további osztrák vízumra lenne szükség, amennyiben a dokumentum nincs más országokra korlátozva.


ÚTLEVÉLVIZSGÁLAT


A belső határoknál Németországban és Olaszországban általában nincs ellenőrzés. Ez érvényes az osztrák repülőtereken a légiforgalomra is más schengeni országokba induló járatoknál. Azonban a szúrópróbaszerű ellenőrzések során a személyazonoságot tudni kell igazolni, ezért az utazóknak az útiokmányaikat a schengeni térségben magukkal kell vinni.


A Schengeni-övezethez a következő országok tartoznak: Belgium, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország és Magyarország (valamint a következő nem EU-tagországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc).


HÁZIÁLLATOK UTAZTATÁSA

A háziállatoknak, például kutya vagy macska, 12 hetes koruktól érvényes német nyelvű veszettség elleni oltási bizonyítvánnyal kell rendelkezniük vagy hivatalosan hitelesített fordítás szükséges. Az oltást a határátlépés előtt legalább 30 nappal kell beadni, de nem szabad egy évnél régebbinek lennie. Minden állatot vagy jól felismerhető tetoválással vagy pedig mikrochippel kell ellátni.


Kutyáknak, macskáknak és vadászgörényeknek, amelyeket az Európai Unió tagállamai között a turistaforgalomban magukkal visznek, háziállat igazolvány (pet pass) szükséges. Minden állattal vinni kell az igazolványt, amit a hatóságok által erre feljogosított állatorvos állít ki és amelyből kiderül, hogy az érintett állat érvényes, a gyártó ajánlásával összhangban álló, veszettség elleni oltást kapott.


VÁMELŐÍRÁSOK


Amire ügyelni kell a dohányáruval és alkohollal kapcsolatban - az utasforgalomban megengedett mennyiségek áttekintése:


BEUTAZÁS AUSZTRIÁBA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIBÓL


(Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Magyarország, Ciprus, Horvátország)


Alapvetően már nincs vámvizsgálat, de szúrópróbaszerűen mégis bármikor lehetséges. Az EU egyik országából a másikba történő közvetlen járatoknál (nem volt közbenső leszállás EU kívüli országban) használható az EU állampolgárok számára fenntartott folyosó. Ha az utazást egy EU-n kívüli országban kezdték meg és az Ausztriába való belépést megelőzően egy másik EU-s országban csak közbenső megállásra, tranzitálására került sor, akkor a harmadik országokból jövő utasokra érvényes előírások számítanak.


Irányadó mennyiségek adómentes behozatalra Auszriába az EU országaiból saját használatra:

800 darab Cigaretta
400 darab Cigarillo (legfeljebb 3 gramm darabsúly)
200 darab Szivar
1 kiló Dohány
10 liter Égetett szeszesitalok
20 liter Egyéb alkohol tartalmú italok mint a sör, habzó bor vagy bor 22% vol. alkoholtartalomig
90 liter Bor: (ebből max. 60 liter habzó bor)
110 liter Sör

Figyelem:

A Magyarországról, Horvátországból, Lettországból, Litvániából, Romániából vagy Bulgáriából, úti csomagban Ausztriába adómentesen behozható dohányáruk mennyisége 2014. március 1-jétől 300 db. Az e mennyiségen felül behozott dohányárukra a vámhivatalnál a dohánytermékek jövedéki adóját haladéktalanul (szóban) be kell jelenteni és meg kell fizetni.BEUTAZÁS AUSZTRIÁBA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI (HARMADIK) ORSZÁGBÓL


A vámon történő áthaladáskor az alábbi árukat be kell vallani és róluk egy vámnyilatkozatot kell tenni:

Áruk, amelyeket nem saját használatra szánnak


Áruk, amelyekre az EU-n kívül tettek szert és amelyeknél a dohányárukra, az alkoholokra, a nem habzó borokra, a sörökre és a gyógyszerekre vonatkozó vámmentesen behozható mennyiség, illetve egyéb áruknál a vámmentességi határ átlépésre kerül


Áruk, amelyek behozatali tilalom vagy behozatali korlátozás alá esnek


Az alábbi árukat szabad az úti csomagban, saját használatra vagy ajándékként adómentesen behozni (17 éven felüli személyenként):


Dohányáruk

200 darab Cigaretta vagy
100 darab Cigarillo (legfeljebb 3 gramm darabsúly) vagy
50 darab Szivar vagy
250 gramm Dohány vagy ezek arányos kombinációja

Alkoholos italok

1 liter Alkoholok és alkoholos italok több mint 22% vol. alkoholtartalommal vagy denaturálatlan etilalkohol 80% vol. vagy magasabb alkoholtartalommal vagy
2 liter Alkohol és alkoholos italok max. 22% vol. alkoholtartalommal vagy ezek arányos kombinációja, továbbá
4 liter nem habzó borok, továbbá
16 liter Sör

Gyógyszereket Gyógyszereket az utazásához szükséges mennyiségben Egyéb áruk Egyéb árukat a repülővel utazók 430 euró összértékig ill. minden más utazó számára 300 euró összértékig. A 15 év alatti utazóknál mindkét, szabadon behozható összeg egyetemesen 150 euróra csökken. A behozatali tilalmakat és behozatali korlátozásokat azonban ezeknél az adómentes áruknál is figyelembe kell venni.


ÚTIFELSZERELÉS


Személyi használatra szükséges úti felszerelések a tartózkodás alatt adómentesen és formához nem kötött módon hozhatók be Ausztriába, amennyiben nem áll fenn behozatali tilalom (új áruknál, pl. fotófelszerelésnél a számlát hozni kell).


KÉSZPÉNZFORGALOM ELLENŐRZÉSE


2007. június 15-től kezdődően új rendelet érvényes az EU-ba és EU-ból történő készpénzmozgás ellenőrzésére. Eszerint azoknak az utazóknak, akik az Unióba be- vagy onnan kilépnek, a náluk lévő alábbi összegeket be kell jelenteniük a vámhatóságnál:


készpénz 10.000 euró vagy annál több ennek ellenértéke más pénznemben vagy más könnyen konvertálható érték (mint pl. harmadik személy nevére kiállított csekk).


Ennek az EU szerte alkalmazott kezdeményezésnek az a célja, hogy megakadályozza az illegális pénzmozgást, ami olyan jogellenes tevékenységek meghiúsítását szolgálja mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.


Egy többnyelvű brosúra tájékoztatást nyújt a készpénzforgalom ellenőrzésére vonatkozó előírásokról.


INFRASTRUKTÚRA


Teljesítőképes közlekedési hálózat, biztos energiaellátási hálózat és modern telekommunikációs hálózat: ha infrastruktrúráról van szó, Ausztria "hálózatai" több, mint versenyképesek.


KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA


Ausztria nem csak földrajzilag található Európa középpontjában. Számos nemzetközi vállalat szempontjából Ausztria disztribúciós központként és logisztikai csomópontként központi pozíciót foglal el Nyugat és Kelet között.


A hatékony és költséghatékony árufuvarozás feltételei a teljesítőképes infrastruktúra, a jó fuvarozói szolgáltatók és a stratégiailag kedvező logisztikai régiók. Ausztria pontosan ezeket az előnyöket kínálja vállalatai számára. A meglévő infrastruktúra minősége nemzetközi összehasonlításban igen jónak számít.


Az osztrák logisztikai infrastruktúra jellemzői a magaspolcos raktárakkal ellátott modern terminálok, kielégítő átrakóhelyek és a jó közlekedési kapcsolat. Az első osztályú kommunikációs infrastruktúra, a minden területet lefedő mobiltelefonhálózat és az elektronikus üzleti lebonyolítás kitűnő lehetőségei már magától értetődőek.


INFORMATIKA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ INFRASTRUKTÚRA


Az osztrák IKT-piacot az intenzív verseny és a magas fokú kreativitás jellemzik. Az Elektro- és Elektronikai Szakszövetség adatai alapján (2012) az információs és kommunikációs technológiákkal foglalkozó vállalatok az osztrák összgazdaságban 226.000 munkahelyet és 31 milliárd eurós termelési értéket generálnak.


A K+F előnyt biztosít Ausztria ma a TOP 3 európai IKT-kutatási telephely közé tartozik. Mint ahogyan azt a Gazdasági Kutató Intézet (WIFO) is megerősíti, a K+F kiadások megtérülnek. Ezek révén a kutatásigényes vállalatok a gazdasági válság ellenére kisebb forgalmi és foglalkoztatási vesztegéseket könyvelnek el. Az ipar hatásos támogatási csomagok révén kap hozzájárulást: Minden egyes eurónyi, az IKT-szektorban történő K+F-támogatásból egy 690 eurós termék jön létre további vállalati befektetések révén - tehát ez egy teljes értéktermetési láncolat.


Exportslágerré vált IKT-szolgáltatások Az Osztrák Nemzeti Bank adatai szerint Ausztria szolgáltatási exportja 2012-ben 44,4 milliárd euróról 47,8 milliárd euróra nőtt. Főként a számítástechnikai ágazat könyvelt el jelentős pluszt a kiviteli forgalomban. Az osztrák termékek vevői elsősorban Németországból származnak, őket követik a Svájcból, Olaszországból, Hollandiából, az Egyesült Királyságból, valamint az USA-ból érkező vásárlók.


AUSZTRIA EURÓPABAJNOK AZ E-GOVERNMENT TERÜLETÉN

Segítség az álláskeresésben

Több ezer szabad munkahely Ausztriában

Álláskereső Portálunk lehetőséget biztosít önnek, hogy megismerhesse az álláskeresés folyamatát, biztosítunk Önnek német nyelvoktatást. Minden kérdésére választ kap, amely a külföldi álláskeresésben felmerülhet. Több száz külföldi hotellal állunk kapcsolatba, melyek folyamatos munkaerő igényét biztosítjuk. Így biztos lehet benne, hogy néhány héten belül munkahelyet tududnk biztosítani Önnek.

Minden kérdésére választ kap, telefonos ügyfélszolgálatunk a rendelkezésére áll. Információt kap a külföldi munkavállalás lehetőségeiről, a hivatalos ügyek intézéséről, adóvisszaigénylésrő, és dokumentumai német nyelvere fordítására is van lehetőség.

Túlnyomó többségben a vendéglátás piacon dolgozunk, de amennyiben más munkaterületen szeretne elhelyezkedni erre is van lehetősége. Kapcsolatban állunk ausztriai székhelyű a külföldi ügyeket intéző céggel, amennyiben hivatalos ügyeit szeretné intézni. Facebook oldalunkon folyamatosan osztunk meg állásokat és fontos információkat, így érdemes gyakran felkeresni. Regisztrációs űrlapunk kitöltése egyszerű, és a külföldi munkahely akadálymentes megnyerését biztosítja.

Hivatalos Ügyek Ausztria - online vagy személyesen

Bármilyen kérdés merül fel Ausztriával kapcsolatban, mi választ adunk.

Legyen szó álláskeresésről, vagy a különböző igénybe vehető támogatási módok megismertetéséről. Amennyiben olyan kérdése lenne amelyról nem talál elegendő információt, hívja ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben regisztrál oldalunkra, felkészült munkatársaink néhány órán belül visszahívják telefonon.